GTC FORUM

Greetings & Wishes => Festival Day Wishes => Topic started by: MDU on January 15, 2019, 02:22:48 am

Title: பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் PONGAL VALTHUKKAL
Post by: MDU on January 15, 2019, 02:22:48 am
பொங்கிவரும் பொங்கலைக்கண்டு
பொங்கலோ பொங்கலென்று
சூரியனுக்கு வணக்கமிட்டு
சூழ் சொந்தங்களுக்கு
மகிழ்ச்சியுட்டும் பொங்கல்
தித்திக்கும்
தை பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்